+40213115541 contact@anad.gov.ro

Procedura de desfăşurare a controlului doping

Sportivii trebuie să se supună controlului doping oriunde şi oricând, refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru prelevarea de probe după primirea invitaţiei la controlul doping, în conformitate cu reglementările anti-doping, sau evitarea în orice mod a prelevării probelor reprezintă o încălcare a reglementărilor în vigoare. Programul nostru de control doping este în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping, Standardul Internațional pentru Testare și Investigații. Scopul acestora este de a planifica testări eficiente, atât în competiție cât şi în afara competiţiei şi menţinerea integrităţii şi identităţii probelor recoltate, din momentul înştiinţării sportivului despre testare până la predarea probelor la Laboratorul de Control Doping pentru analiză.

 (!) Toate testările vor fi făcute fără aviz prealabil, în afara circumstanţelor excepţionale şi justificabile.

 (!) Pe baza evaluării riscurilor de dopaj, controalele doping pot implica recoltarea fie numai a probelor de urină, fie numai a celor de sânge, fie ambele.

Drepturile și obligațiile sportivilor

Ofițerul de Control Doping sau Însoțitorul va informa sportivul asupra drepturilor și obligațiilor pe care le are în timpul controlului doping. Această informare va avea loc în timpul notificării sportivului.
Care sunt drepturile sportivului selectat pentru testarea doping?

Sportivului îi sunt recunoscute următoarele drepturi pe parcursul procesului de testare:

 • dreptul de a fi însoţit de un reprezentant şi, dacă este disponibil, de un interpret;
 • dreptul de a solicita informații suplimentare cu privire la procesul de recoltare a probei;
 • dreptul de a solicita modificări corespunzătoare în procedura de recoltare a probei şi ale echipamentului în cazul sportivilor cu dizabilităţi;
 • dreptul de a fi informat despre posibilele consecinţe ale încălcărilor obligaţiilor;

Sportivul, după ce a luat la cunoştință şi a acceptat invitația pentru controlul doping, are dreptul de a solicita o amânare în următoarele situații:

 • participarea la ceremonia de premiere;
 • obligații legate de mass – media;
 • participarea la alte competiții;
 • realizarea unor exerciții de relaxare;
 • administrarea unui tratament medical necesar;
 • solicitarea unui reprezentant.
 • obținerea unui act de identitate cu poză
 • încheierea unei ședințe de antrenament în desfașurare
 • orice alte circumstanțe excepționale care pot fi justificate și care vor fi menționate în documente
Care sunt obligaţiile sportivului selectat pentru testare?

Sportivul are următoarele obligații pe parcursul procesului de testare:

 • să se supună recoltării probei şi să respecte procedura;
 • să cunoască şi să respecte reglementările anti-doping naţionale şi internaţionale;
 • să coopereze cu organizaţiile anti-doping în cadrul investigaţiilor referitoare la încălcări ale reglementărilor anti-doping;
 • să rămână permanent sub directa observaţie a Ofiţerului de Control Doping/însoţitorului până la finalizarea procedurii;
 • să se identifice cu act cu poză( CI, paşaport, legitimaţie de sportiv);
 • să se prezinte imediat pentru recoltarea probei, cu excepţia cazului în care există motive întemeiate pentru întârziere, aşa cum sunt stabilite pentru testarea în competiţie şi în afara competiţiei;
 • să îşi asume răspunderea, în contextul anti-doping, pentru ceea ce ingerează sau foloseşte;
 • să informeze personalul medical cu privire la obligaţiile pe care le are de a nu utiliza substanţe interzise şi metode interzise şi să îşi asume răspunderea de a se asigura că nici unul din tratamentele primite nu duce la încălcarea politicilor şi reglementărilor anti-doping;
 • să informeze organizaţia naţională anti-doping şi federaţia internaţională la care este afiliat în legătură cu orice decizie adoptată de un ne-Semnatar prin care s-a constatat că sportivul a comis o încălcare a reglementărilor anti-doping în cursul ultimilor 10 ani.
Sportivii pot fi testaţi, oriunde şi oricând. Recoltarea probelor se va face de personalul calificat conform Standardului Ocupaţional pentru calificarea de Ofiţer de Control Doping

Etapele controlului doping

Controlul doping reprezintă procesul care include furnizarea de informaţii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, recoltarea şi mânuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audierile şi apelurile. Controalele doping din întreaga lume sunt efectuate în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping şi Standardul Internaţional pentru Testare şi Investigaţii. 

Paşii controlului doping  pentru proba de urină

Sportivul este singurul care mânuieşte echipamentul de recoltare şi doar el trebuie să deţină controlul asupra probei emise.
1. Selecţia sportivilor
 • Veţi fi notificat/ă de către un Ofiţer de Control Doping sau Însoţitor asupra selecţiei dumneavoastră pentru controlul doping;
 • Veţi fi rugat/ă să semnaţi invitaţia pentru testul doping şi veţi fi întrebat dacă v-aţi înţeles drepturile şi responsabilităţile.
2. Prezentarea la staţia de control doping
 • Veți merge la staţia de control doping în cel mai scurt timp posibil.
3. Alegerea paharului/kitului de recoltare
 • Vi se vor oferi 3 pahare sigilate pentru recoltare, din care vă veţi alege unul singur;
 • Trebuie să verificaţi dacă paharul este intact şi nu a fost fisurat;
 • Trebuie să deţineţi controlul asupra acestuia pe tot parcursul procesului de recoltare.
4. Emiterea probei
 • Trebuie să emiteţi un volum minim de 90 de ml de urină;
 • Va trebui să ridicaţi bluza pană la piept şi să lăsaţi pantalonii până la genunchi pentru a evita obstrucţionarea emiterii probei;
 • Un Ofiţer de Control Doping sau Însoțitor de acelaşi sex va observa direct emiterea probei.
5. Impărţirea și Sigilarea recipientelor
Alegeţi un kit de recoltare din cele puse la dispoziţie. Împărţiti urina în recipientele A şi B astfel:
 • Prima dată turnaţi în recipientul B pâna la linia de pe etichetă ( 30 ml);
 • Ulterior turnaţi restul de urină în recipientul A (60+ ml) şi lăsaţi puţină urină în paharul de recoltare;
 • Sigilaţi recipientele A şi B.
6. Măsurarea densităţii
Ofiţerul de Control Doping va măsura densitatea specifică a probei pentru a se asigura că aceasta îndeplineşte cerinţele legate de calitate (densitatea de minim 1.005 măsurată la refractometru). Dacă este prea diluată (sub 1.005 la refractometru), va trebui să mai emiteţi o probă suplimentară.
7. Semnarea formularului de control doping
Formularul de control doping va fi completat de către Ofiţerul de Control Doping cu următoarele date:
 • informaţiile dumneavoastră personale;
 • orice suplimente sau substanţe luate în ultimele 7 zile;
 • dacă s-au efectuat transfuzii de sânge în ultimile 3 luni;
 • orice comentarii, dacă aveţi vreunul, legate de testarea doping;
 • informaţiile pentru analiză.
Veţi confirma dacă informaţiile din formularul de control doping sunt corecte semnând formularul de control doping, a cărui copie o veţi primi.
8. Analizarea probei
 • probele vor fi trimise la un laborator acreditat de Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD) în strictă confidenţialitate;
 • proba A va fi analizată iar proba B va fi păstrată pentru o eventuală contraextertiză în cazul unui rezultat pozitiv, dacă este solicitată;
 • Laboratorul va trimite rezultatele prin intermediul platformei Anti-Doping Administration & Management System (ADAMS).

Paşii controlului doping  pentru proba de sânge

Recoltarea probelor va fi realizată de ofiţerii de control doping instruiţi şi acreditaţi conform Standardului Internaţional pentru Testare şi Investigaţii.
1. Selecţia sportivilor
 • Veţi fi notificat/ă de către un Ofiţer de Control Doping sau Însoţitor asupra selecţiei dumneavoastră pentru controlul doping;
 • Veţi fi rugat/ă să semnaţi invitaţia pentru testul doping şi veţi fi întrebat dacă v-aţi înţeles drepturile şi responsabilităţile.
2. Prezentarea la staţia de control doping
 • Veți merge la staţia de control doping în cel mai scurt timp posibil.
3. Alegerea echipamentului de recoltare

Acesta va conţine una din variantele de mai jos:

 • o singură eprubetă pentru analiza Paşaportului biologic(ABP);
 • două eprubete (A+B) pentru alte analize cu excepţia ABP;
 • alt echipament specificat de laborator.
4. Recoltarea și securizarea sângelui
 • După ce sângele va fi recoltat în eprubete, BCO (Oficialul pentru recoltarea probei de sânge), va eticheta fiecare tub cu codul corespunzător containerului;
 • Este necesar să rămâneţi aşezat pentru un minimum de 10 minute înainte de recoltarea probei;
 • Dacă probele vor fi folosite pentru ABP, acestea vor fi recoltate cu cel puţin 2 ore după competiţie sau antrenament.
 • Fiecare eprubetă se introduce în containerul ei securizat şi va fi sigilată cu un capac;
 • Containerele securizate vor fi puse într-o geantă de transport termo-izolantă la o temperatură necesară păstrării acestora în condiţii optime.
5. Semnarea formularului de control doping

Formularul de control doping va fi completat de către Ofiţerul de Control Doping cu următoarele date:

 • informaţiile dumneavoastră personale;
 • orice suplimente sau substanţe luate în ultimele 7 zile;
 • orice comentarii, dacă aveţi vreunul, legate de testarea doping;
 • informaţiile pentru analiză.

Veţi confirma dacă informaţiile din formularul de control doping sunt corecte semnând formularul de control doping, a cărui copie o veţi primi.

6. Analiza probelor
 • Probele vor fi trimise către un laborator acreditat de Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD) şi se va urmării ca acestea să ajungă în maximum 36 de ore în cazul ABP sau 48 de ore în cazul altor analize.
 • Laboratorul va trimite rezultatele prin intermediul platformei ADAMS.

ADAMS

Anti-doping Administration & Management System (ADAMS) este un sistem de management de baze de date, care simplifică activitățile de zi cu zi ale organizațiilor anti-doping și sportivilor de elită. Disponibil în mai multe limbi, ADAMS nu numai că este ușor de folosit, este de asemenea gratuit atât pentru organizații cât și pentru sportivi. Acesta facilitează schimbul de informații între organizațiile anti-doping și promovează eficiența și transparența  în toate activitățile anti-doping.

Informații privind localizarea sportivului (Whereabouts)

Orice sistem de testare eficient se bazează pe teste neanunțate. Nici un avertisment în prealabil nu va fi dat persoanei care urmează să fie testată, pentru a nu oferi un avantaj celor care doresc să trișeze. Pentru a putea fi capabilă să efectueze teste neanunțate, Agenția are nevoie de informații cu privire la localizarea sportivului înainte de testare.

ATHLETE CENTRAL

De asemenea WADA a lansat aplicația Athlete Central, care este ușor de folosit și oferă acces rapid la ADAMS pe care o puteți descărca de pe Google Playstore și Apple App Store ale căror link-uri le aveți mai jos:

Cine este inclus?

 • Sportivii identificați de ANAD pentru includere
 • Sportivii care participă la Jocurile Olimpice
 • Sportivii care au fost în lotul Federației Internaționale
 • Sportivii care au fost sancționați pentru dopaj

Care sunt cerințele pentru informațiile de localizare?

Informaţiile privind localizarea trebuie furnizate înainte de prima zi a fiecărui nou trimestru şi includ:

 • pentru fiecare zi din trimestru, o perioadă de 60 de minute (60-Min Time Slot) între 05:00 – 23:00, în care trebuie să fiţi disponibil/ă pentru testarea doping, inclusiv weekend-urile;
 • adresa completă la care veţi rămâne peste noapte (Overnight Accommodation): domiciliu, hotel, locuinţă temporară, etc., pentru fiecare zi din trimestru, inclusiv weekend-urile;
 • adresa/denumirea tuturor locurilor în care vă antrenaţi (Regular Activities), pe durata trimestrului, inclusiv weekend-urile;
 • adresa/denumirea locaţiilor pentru competiţiile (Competition) la care veţi participa pe durata trimestrului.
 •  o adresă poştală completă unde poate fi trimisă sportivului corespondenţa cu privire la înştiinţarea oficială.

Care sunt datele limită pentru completarea informațiilor?

Datele limită pentru completarea informațiilor vor fi în data de 15 a lunii dinaintea următorului trimestru.

 • Trimestrul 1 – 15 Decembrie
 • Trimestrul 2 – 15 Martie
 • Trimestrul 3 – 15 Iunie
 • Trimestrul 4 – 15 Septembrie

Whereabouts Failures?

1. Necompletarea Informațiilor
Informațiile de localizare trebuiesc comunicate în ADAMS până la datele limită menționate mai sus. Un avertisment va fi emis atunci când:
 • Informațiile de localizare nu au fost completate la timp
 • Informațiile de localizare nu conțin intervalul orar de 60 de minute când sportivul va fi disponibil pentru testare
 • Informațiile de localizare nu sunt suficiente pentru a putea localiza sportivul
2. Test neefectuat
 • Sportivii vor primi un avertisment pentru un test neefectuat atunci când nu sunt disponibili pentru testare în intervalul de 60 de minute declarat
 • Sportivii sunt responsabili pentru cele 60 de minute în care trebuie să fie disponibili pentru testare, chiar dacă OCD nu ajunge la începutul orei respective, sportivii pot fi notificați oricând în acel interval
Încălcări ale reglementărilor anti-doping (ADRVs)
 • Test neefectuat = Whereabouts Failure
 • Necompletarea informațiilor = Whereabouts Failure
 • Toate whereabouts failures for fi împărtășite prin ADAMS cu federația internațională (FI), WADA și vor face parte din dosarul de whereabouts failures
 • Orice combinaţie de 3 astfel de nerespectări a obligaţiilor de a furniza informaţii privind localizarea, într-o perioadă de 12 luni reprezintă o încălcare a reglementărilor anti-doping conform Art. 2 alin (2) lit d) din Legea 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunea fiind suspendare din activitatea sportivă între 12 şi 24 luni (pentru prima încălcare) sau mai mult (pentru  următoarele încălcari).

 

Agenția Națională Anti-Doping este operator de date cu caracter personal în baza legislației aplicabile administrației publice locale și centrale, toată activitatea fiind în strânsă legătură cu drepturile cetățenilor și respectarea principiilor și regulilor stabilite în Regulamentul pentru protecția datelor cu caracter personal

Formularul de consimțământ

Athlete consent form

Notificarea sportivului

Athlete information notice