Guvernul României – Agenţia Naţională Anti-Doping organizează cursul de perfecţionare pentru calificarea OFIŢER CONTROL DOPING (studii medii),  cod COR 342218 în condiţiile Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată.

Cursul are o durată de pregătire de 80 de ore.

Condiţii de participare:

 • Permis auto
 • Diplomă de bacalaureat
 • Disponibilitate pentru deplasări în ţară
 • Nu are raporturi contractuale cu structuri sportive
 • Cunoaşterea cel putin a limbii engleze la nivel conversaţional
 • Dovada achitării taxei de participare la curs: 500 lei
 • Competenţe de bază în medicină, biologie, chimie, sport, tehnologie

Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere la cursul de perfectionare;
 • curriculum-vitae (în format european, conform modelului aprobat aprin H.G. nr.1021/2004);
 • copie după actul de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale; în cazul în care se dă o declaraţie pe proprie răspundere, cazierul judiciar trebuie depus până la data începerii cursului
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare

Dosarul se va depune pana la data de 18.08.2017 orele 16:00 la sediul Agentiei – Direcţia generală testare, anti-trafic substanțe interzise, relații publice și internaționale din B-dul Basarabia nr.37-39 sector 2.

Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 021.311.55.41 int. 24.

La depunerea dosarului de înscriere, documentele solicitate în copie trebuie însoţite în mod  obligatoriu de originale, în vederea certificării pentru conformitate.

Numărul minim de participanţi pentru organizarea cursului este de 12 persoane.