Politica de confidențialitate

Informare cu privire la datele cu caracter personal

Agenția Națională Anti-Doping este operator de date cu caracter personal în baza legislației aplicabile administrației publice locale și centrale, toată activitatea fiind în strânsă legătură cu drepturile cetățenilor și respectarea principiilor și regulilor stabilite în Regulamentul pentru protecția datelor cu caracter personal

Formularul de consimțământ

Athlete consent form

Notificarea sportivului

Athlete information notice