Sancțiuni

Responsabilitatea, la nivel național, a managementului rezultatelor şi audierilor revine Agenției Naționale Anti-Doping

Încălcările reglementărilor Anti-Doping

Nici o procedură cu privire la încălcarea unei reglementări anti-doping nu va putea fi inițiată împotriva unui sportiv sau altei persoane din cadrul personalului asistent, înaintea efectuării unor demersuri rezonabile pentru înştiințare, într-un termen de 10 ani de la data la care se consideră a fi ɑvut loc respectiva încălcare sau înainte acesta/aceasta să fie înștiințat în legătură cu încălcarea reglementării anti-doping în cauză. Sportivii sau alte persoane vor fi responsabile să cunoască ceea ce constituie o încălcare a reglementărilor anti-doping, precum și substanțele și metodele care au fost incluse în Lista Interzisă.

Sunt considerate încălcări ale reglementărilor anti-doping:

Prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor acesteia ori a markerilor ei în proba biologică provenită de la un sportiv.
Utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanţă interzisă sau o metodă interzisă.
Evitarea, refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru prelevarea de probe.
Încălcarea de 3 ori, într-o perioadă de 12 luni, a reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping în afara competiţiei, inclusiv nerespectarea de către sportiv a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea sa, precum şi a reglementărilor privind testele neefectuate, conform Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinaţie de 3 asemenea încălcări într-o perioadă de 12 luni.
Falsificarea oricărei părţi a controlului doping, care include, fără a se limita la, obstrucţionarea intenţionată sau încercarea de a obstrucţiona un ofiţer de control doping, furnizarea de informaţii false unei organizaţii antidoping sau intimidarea ori încercarea de a intimida un posibil martor.
Deţinerea de substanţe şi/sau de metode interzise.
Traficarea sau tentativa de traficare a oricărei substanţe şi/sau metode interzise.
Administrarea unui sportiv în competiţie şi/sau în afara competiţiei a oricărei substanţe şi/sau metode interzise.
Complicitatea prin asistarea, încurajarea, sprijinirea, instigarea, acoperirea sau orice alt tip de complicitate intenţionată implicând o încălcare sau o tentativă de încălcare a unei reglementări antidoping, inclusiv introducerea unui sportiv în competiţie pe perioada suspendării.
Asocierea între un sportiv şi o persoană care a suferit o suspendare, ca urmare a implicării într-un caz de încălcare a reglementărilor antidoping sau a fost condamnat în baza unei proceduri profesionale, disciplinare sau penale, pentru o faptă care ar fi constituit o încălcare a reglementărilor antidoping, numai după ce sportivul sau o persoană din personalul asistent al sportivului a fost notificată în scris.
Acțiunile unui sportiv sau ale altei persoane pentru a descuraja sau a riposta împotriva raportării către autorități (Acțiuni care sperie pe cineva, determinându-l să nu raporteze suspiciuni de dopaj, sau acte de răzbunare împortriva celor care au raportat).

Consecințele încălcării reglementărilor anti-doping

Orice încălcare a reglementărilor anti-doping săvârșită de către sportiv în timpul sau în legătură cu o manifestare sportivă și/sau unei competiții sportive, atrage după sine impunerea unei perioade de suspendare din activitatea sportivă, descalificarea și invalidarea automată a rezultatelor obținute în competiţia în cadrul căreia s-a recoltat proba pozitivă și retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor, dar și publicarea obligatorie a încălcării.

Descalificarea rezultatelor

În situația în care sportivul dovedește lipsa vinovăției sau neglijenței semnificative în legătură cu încălcările reglementărilor anti-doping, rezultatele individuale ale sportivului la celelalte competiții nu vor fi descalificate decât dacă rezultatele sportivului în competiție, alta decât cea în care s-a produs încălcarea reglementărilor anti-doping, ar fi putut fi afectate de încălcarea reglementărilor anti-doping de către sportiv.

Într-un sport individual, o încălcare a reglementărilor anti-doping, survenită în timpul unei testări în competiție, duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obținute în acea competiție, cu toate consecințele ce decurg de aici, inclusiv retragerea de medalii, puncte sau premii.

Ce înseamnă descalificarea?

Înseamnă pierderea rezultatelor, medaliilor, punctelor și a premiului. Rezultatele tale în alte competiții din același eveniment-de exemplu, Jocurile Olimpice – pot fi de asemenea descalificate.

În general, rezultatele sunt descalificate retroactiv – sau dacă “corectitudinea cere altfel” – din data încălcării reglementării anti-doping ( de exemplu, data recoltării probei pozitive) până la începerea unei suspendări provizorii sau perioadei de suspendare din activitatea sportivă.

Cât durează suspendarea?

În funcție de substanța folosită, suspendarea poate fi de 2 ani, de 4 ani, sau pe viață, și în cazurile în care se demonstrează că mai multe substanțe au fost luate cu intenție sau există circumstanțe agravante, se poate suplimenta cu încă 2 ani. 

Durează întotdeauna 4 ani ?

Nu.

Perioada suspendării poate fi eliminată?

Daca un sportiv sau o altă persoană poate demonstra, într-un caz particular, că nu i se poate imputa vinovăția sau neglijența, perioada de suspendare va fi eliminată.

Perioada suspendării poate fi redusă?

A) Da, pe baza lipsei vinovatiei sau neglijentei semnificative .

Reducerea perioadei de suspendare pe baza lipsei vinovatiei sau neglijentei semnificative se aplica in urmatoarele situatii:

a) pentru substanta specifica sau produse contaminate, pentru situatiile care implică:

  • prezenta unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia ori a markerilor ei in proba biologica provenita de la un sportiv;
  • pentru utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanta interzisa sau o metoda interzisa
  • detinerea de substante si/sau de metode interzise;

b) in cazul in care sportivul sau o alta persoana dovedeste lipsa vinovatiei sau neglijentei semnificative in legatura cu o substanta specifica sau produs contaminat, sanctiunea urmand a fi minimum o mustrare, mergand pana la 2 ani de suspendare din activitatea sportiva, in functie de gradul de vinovatie.

Reducerea perioadei de suspendare dar nu mai mica de jumatatea perioadei de suspendare aplicate pe baza lipsei vinovatiei sau neglijentei semnificative se aplică și în urmatoarele situații:

  • evitarea, refuzul sau neprezentarea nejustificata pentru prelevarea de probe;
  • incalcarea de 3 ori, intr-o perioada de 12 luni, a reglementarilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping in afara competitiei, inclusiv nerespectarea de catre sportiv a obligatiei de a furniza informatii privind localizarea sa, precum si a reglementarilor privind testele neefectuate, conform Standardului international pentru testare si investigatii al Agentiei Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinatie de 3 asemenea incalcari intr-o perioada de 12 luni;
  • asocierea intre un sportiv si o persoana care a suferit o suspendare, ca urmare a implicarii intr-un caz de incalcare a reglementarilor anti-doping sau a fost condamnat in baza unei proceduri profesionale, disciplinare sau penale, pentru o fapta care ar fi constituit o incalcare a reglementarilor anti-doping, numai dupa ce sportivul sau o persoana din personalul asistent al sportivului a fost notificata in scris.

B) Da, pe baza recunoașterii din proprie inițiativă, însa aceasta nu va fi mai mica decât jumatate din perioada de suspendare altfel aplicata, în următoare situații:

  • Un sportiv recunoaste din propria initiativa că s-a dopat (în proba sa urmând a fi depistate substanțe interzise dacă proba ar fi analizată), înainte de primirea Invitatiei pentru prelevarea de probe, aceasta recunoastere fiind singura dovada a incalcarii la momentul recunoasterii,
  • Un sportiv sau o persoana recunoaste din propria initiativa ca a savarsit o încălcare non-analitică a reglementărilor anti-doping, înainte de primirea notificării din partea autorității de gestionarea rezultatelor, aceasta recunoastere fiind singura dovada a încalcarii in acel moment 

C) Sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului care ar putea face obiectul unei suspendari, pe o perioada e 4 ani, pentru încalcarea reglementarilor anti-doping care implică prezenta unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia ori a markerilor ei in proba biologica provenita de la un sportiv si  evitarea, refuzul sau neprezentarea nejustificata pentru prelevarea de probe; daca admite imediat incalcarea reglementarilor anti-doping de care este declarat vinovat, poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare pana la un maximum de 2 ani, in functie de gradul de vinovatie, cu încuviințarea Agenției Mondiale Anti-Doping.

Perioada suspendării poate fi înghețată?

Ce este “sprijinul substanţial” ?

Înseamnă divulgarea, în scris, a tot ce știi despre doparea oricărei persoane. Înseamnă și cooperare în totalitate cu autoritățile, inclusiv o mărturie la o audiere, dacă este necesar.

Colaborarea și “sprijinul substanţial”

Cooperarea sportivilor și a altor persoane din cadrul personalului asistent care își recunosc vinovăția și sunt dornici să recunoască încălcările reglementărilor anti-doping sunt esențiale pentru un sport curat.

Codul recunoaște că aceasta este o circumstanță excepională.

Perioadă de suspendare a unui sportiv sau personal asistent al acestuia poate fi înghețată, dacă el sau ea acordă un “sprijin substanţial” în descoperirea și/sau dovedirea unei încălcări a reglementărilor anti-doping săvârșită de altă persoană.  Pe baza sprijinului substanțial, se poate îngheța nu mai mult de ¾ din perioada altfel aplicabilă, cu aprobarea Agenției Mondiale Anti-Doping și a federației sportive internaționale. Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului încetează cooperarea și furnizarea de sprijin substanțial pe care s-a fundamentat inițial înghețarea perioadei de suspendare, Comisia de audiere revocă măsura înghețării perioadei de suspendare.

Dezvăluire publică obligatorie

Dacă ești găsit vinovat de o încălcare a reglementărilor anti-doping, acest lucru va fi făcut public. O Organizație Anti-Doping, trebuie să publice numele unui sportiv (excepție, în cazul minorilor), natura încălcării reglementărilor anti-doping și consecințele, în 20 zile de la decizia finală. Dacă decizia finală este că nu a fost nici o încălcare a reglementărilor anti-doping, decizia poate fi publicată doar cu acordul sportivului.

Statutul de limitări

Incălcările reglementărilor anti-doping trebuie să aibă loc pe o perioadă de 10 ani pentru a fi considerate încălcări multiple.

De ce factori depinde perioada de suspendare?

De tipul încălcării, substanța/metoda interzisă folosită, conduita și gradul de vinovăție al sportivului.

Sporturi de echipă

Dacă practici un sport de echipă și ești prins dopat, ești supus reglementărilor Legii privind prevenirea și combaterea dopajului în sport și Codului Mondial Anti-Doping. În plus, pot fi consecințe și pentru echipa ta. Sancțiunea care s-ar impuse echipei tale, ar fi stabilită de organizatorul evenimentului sortiv în care echipă ta evoluează.

Consecințe financiare

Codul nu impune amenzi pentru dopaj, dar nici nu împiedică Organizațiile Anti-Doping să implementeze amenzi în propriile reglementări. Sancțiunile financiare nu pot înlocui sau reduce niciodată o perioadă de suspendare din activitatea sportivă. Sportivii bogați nu pot plăti bani să scape de o perioadă de suspendare din activitatea sportivă.

Începutul Perioadei de Suspendare

Perioada de suspendare începe de la data emiterii deciziei finale de suspendare, în urma audierii sau dacă se renunţă la audiere, de la data de la care suspendarea este acceptată.

În cazul în care sportivul sau o altă persoană recunoaşte promt încălcarea reglementărilor anti-doping, după ce Agenţia a comunicat încălcarea, perioada de suspendare poate începe de la data prelevării probei sau de la data la care deja a avut loc altă încălcare a reglementărilor anti-doping alta decât prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor acesteia ori a markerilor ei în proba biologică provenită de la un sportiv.

Statutul pe durata perioadei de suspendare

Suspendarea din activitatea sportivă se referă la faptul că nu poți participa la competiții ale Federațiilor Internaționale, ale Federațiilor Naționale, sau ale cluburilor membre. Asta include și antrenamentele alături de clubul sau echipa ta, sau folosirea facilităților echipei sau clubului. În mod similar, nu poți participa la competiții autorizate sau organizate de oricare din semnatarii Codului (precum Comitetul Olimpic Internațional, Comitetul Paralimpic Internațional,Comitetul Olimpic Național) sau entități afiliate acestora.

De asemenea, nu poți participa într-o ligă profesionistă, sau orice eveniment de nivel național sau internațional, sau orice activitate sportivă de performanță sau de nivel național finanțată de către o organizație guvernamentală. 

Nu poți avea nicio calitate în cadrul unei structuri sportive semnatară a Codului Mondial Anti-Doping, nu poți avea nici un fel de raport contractual şi nu poți face voluntariat pentru aceasta.

Află mai multe

Pentru a afla mai multe detalii, scrie-ne la testare@anad.gov.ro